Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện chương trình công tác Đảng năm 2020. Sáng ngày 12/10/2020, Chi bộ Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng công bố và trao quyết định công nhận đảng viên chính thức đối với đảng viên Phạm Anh Tùng.

Qua thời hạn một năm dự bị, phấn đấu, rèn luyện và thử thách với sự giúp đỡ của Chi bộ, đơn vị, đồng chí Phạm Anh Tùng đã khẳng định sự trưởng thành về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lối sống lành mạnh, xứng đáng được chính thức đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Căn cứ quyết định số 78-QĐ/ĐUK ngày 14/9/2020 của Đảng ủy khối các cơ quan thành phố, từ ngày 09/9/2020 đồng chí Phạm Anh Tùng được công nhận là đảng viên chính thức của Chi bộ Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Thị Mai Hương – Bí thư Chi bộ Quỹ đầu tư và phát triển đất Hải Phòng chúc mừng đồng chí Phạm Anh Tùng được công nhận là đảng viên chính thức của Chi bộ Quỹ; đồng thời đề nghị đồng chí Phạm Anh Tùng tiếp tục học hỏi, phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong công tác phát triển của Chi bộ và đơn vị, chúc mừng Chi bộ có thêm lực lượng đảng viên trẻ, nhiệt huyết. Đội ngũ đảng viên của Chi bộ ngày càng được trẻ hóa, đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp phát triển đảng viên để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chi bộ đề ra. 

Trước toàn thể Hội nghị, đồng chí đảng viên mới đã phát biểu lời cảm ơn, nguyện tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong phát triển đảng viên và thực hiện công tác xây dựng Đảng, nhằm bổ sung cho Chi bộ Quỹ đội ngũ đảng viên trẻ có trình độ, có năng lực đóng góp vào sự tăng cường sức chiến đấu và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần chào mừng không khí chung Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025.

                                                                                 Tác giả: Phạm Hồng Liên
Ảnh:      Bùi Duy Hiệp