Ngày 25/12/2020 Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng công khai nội dung phụ lục điều chỉnh thỏa thuận khung gói thầu số 2: Mua sắm máy móc, thiết bị cho khối quận, huyện năm 2020.

Chi tiết xem tại đường link:

https://drive.google.com/file/d/1odx-E-e5kesX0eDfbAE1xsTy9OoNxkXx/view?usp=sharing