Thực hiện công văn số 69-CV/ĐUK ngày 10/11/2020 của Đảng ủy khối các cơ quan thành phố, sáng 09/12/2020, Chi bộ Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và cá nhân lãnh đạo cấp ủy năm 2020. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy – Phó Bí thư TT Đảng ủy Khối cùng các đồng chí cán bộ thành viên đoàn công tác số 2.

 Hội nghị tập trung kiểm điểm, đánh giá chất lượng tập thể Chi bộ, cá nhân lãnh đạo cấp ủy và các Đảng viên trong Chi bộ; phân tích những ưu điểm cũng như hạn chế, tồn tại trong năm 2020 và phương hướng, biện pháp khắc phục những tồn tại trong năm 2021. Theo đó, năm 2020, Chi bộ đã triển khai, thực hiện nhiệm vụ kép: vừa phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về nhiệm vụ chính trị, đồng thời cùng với các cơ quan chức năng, cộng đồng thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; quán triệt Nghị quyết của Đảng, các kế hoạch, hướng dẫn, văn bản của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố đảm bảo nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả; Chú trọng đổi mới nội dung sinh hoạt Chi bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng đối với cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ; đẩy mạnh công tác phê bình và tự phê bình, xây dựng củng cố tổ chức Đảng, xây dựng Quỹ trở thành tập thể đoàn kết, có tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và công tác.


Đồng chí Bí thư Chi bộ báo cáo Kiểm điểm tập thể năm 2020

Sau thời gian làm việc với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, dân chủ, Hội nghị đã thành công tốt đẹp. Kết quả bỏ phiếu xếp loại chất lượng Chi bộ Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng: 100% Đảng viên nhất trí đề nghị Đảng ủy khối đánh giá, xếp loại Chi bộ Quỹ – Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ , 01 đồng chí lãnh đạo cấp ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là: đồng chí Trần Thị Mai Hương – Bí thư Chi bộ; 02 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các đảng viên trong Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.


Đoàn công tác số 2 Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố

Đoàn công tác đánh giá cao kết quả Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng đã đạt được trong năm 2020, đề nghị Chi bộ Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng tiếp tục phát huy kết quả đạt được; triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới; đề ra các nhiệm vụ và giải pháp đổi mới phương pháp thực hiện nhiệm vụ; khen thưởng, biểu dương kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc; góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội của thành phố.

Tác giả – Đặng Huyền; Ảnh – Anh Tùng.