Cột điện sắc màu với nội dung “Thuyền và biển Đồ Sơn”

Thực hiện Kế hoạch số 724-KH/ĐTN ngày 26/02/2021 của Ban Thường vụ Đoàn Khối về Tháng Thanh niên năm 2021. Thiết thực tổ chức các hoạt động để chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021).

Sáng chủ nhật ngày 14/3/2021, Chi đoàn thanh niên Quỹ Đầu tư và phát triển đất Hải Phòng phối hợp cùng Chi đoàn thanh niên Sở Xây dựng và quận đoàn Đồ Sơn tổ chức xoá quảng cáo trái phép, thực hiện công trình Cột điện sắc màu trên 120 cột điện tại các tuyến đường 353 khu vực trung tâm quận và khu du lịch Đồ Sơn với 60 đoàn viên thanh niên tham gia.

Cột điện sắc màu với nội dung “Hoa Đào”

Tác phẩm do đồng chí Trần Thị Thu Thảo thực hiện
Các đồng chí ĐVTN quận đoàn Đồ Sơn

Để tạo mỹ quan sạch đẹp và hạn chế tối đa tình trạng dán tờ rơi quảng cáo, rao vặt trái phép lên cột điện, qua đó góp phần tăng cường lý tưởng, truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; đồng thời cổ vũ, phát huy cao độ tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, thực hiện những công trình, việc làm thiết thực, ý nghĩa của tuổi trẻ. Phát huy những truyền thống quý báu nêu trên thế hệ đoàn viên, thanh niên, trong những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của mỗi đoàn viên thanh niên, xuất hiện những tấm gương tiêu biểu của đoàn viên Quỹ Đầu tư và phát triển đất Hải Phòng về công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng chuyên môn nâng cao trình độ, về ý thức chấp hành chủ trương đường lối, chỉ thị của cấp trên, trong suốt thời gian qua không có đồng chí đoàn viên nào vi phạm những tai tệ tạn xã hội, các đồng chí đoàn viên đã vượt lên mọi khó khăn để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các đồng chí chính là những tấm gương sáng về ý thức trách nhiệm, lòng nhiệt tình là người bạn đồng hành của tuổi trẻ. Kế thừa và phát huy những thành tựu của giáo dục và truyền thống tốt đẹp của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phấn đấu học tập, luôn không ngừng nâng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức viên chức, nguyện làm theo lời Bác: “Không có việc gì khó Chỉ sợ lòng không bền Đào núi và lấp biển Quyết chí ắt làm nên”.

Tác giả: Vũ Mạnh Linh