Trong thời gian qua, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong thành phố đã chủ động công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, để chuẩn bị nguồn cán bộ phục vụ đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời đã chuẩn bị tốt nguồn cán bộ các cấp, các ngành lâu dài cho các nhiệm kỳ tiếp theo của thành phố.

Thực hiện Công văn số 242-CV/ĐUK ngày 25/8/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Chi bộ Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, nền nếp công tác rà soát, giới thiệu quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Xác định làm tốt công tác quy hoạch cấp ủy mới có cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên  và đề bạt, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn thực hiện tốt, xuất sác các nhiệm vụ được giao của Đảng ủy cấp trên, Ủy ban nhân dân thành phố và đơn vị.

Đồng chí Trần Thị Mai Hương chỉ đạo Hội nghị  – Bí thư Chi bộ Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng.

Chi bộ Quỹ đã thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, chất lượng ở tất cả các bước thực hiện; đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ cấu nữ, dân tộc, cơ cấu 3 độ tuổi, mở rộng dân chủ trong phát hiện, giới thiệu nguồn đưa vào quy hoạch. Căn cứ vào kết quả nhận xét, đánh giá, xếp loại đảng viên hằng năm, Chi bộ đã tiến hành rà soát danh sách; thống nhất tiếp tục để giới thiệu quy hoạch đối với những cán bộ, đảng viên có đủ tiêu chuẩn, điều kiện; đồng thời lựa chọn bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới, trẻ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có triển vọng phát triển.

Sau khi rà soát, giới thiệu quy hoạch cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã biểu quyết giới thiệu  quy hoạch cấp ủy gồm 5 đồng chí, chức danh Bí thư gồm 2 đồng chí, chức danh Phó Bí thư gồm 2 đồng chí nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, 100% cán bộ được giới thiệu quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 đều đảm bảo tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định.

Đ/c Nguyễn Sinh Bảo – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố đánh giá cao công tác rà soát, giới thiệu quy hoạch cấp ủy được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nhất là vai trò của người đứng đầu trong việc phát hiện, giới thiệu nguồn cán bộ, đảng viên trong quy hoạch. Chất lượng cán bộ được quy hoạch nâng lên cả về trình độ lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ; bảo đảm tỷ lệ nữ, tỷ lệ trẻ và cơ cấu ba độ tuổi trong quy hoạch theo đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

Công tác rà soát, giới thiệu quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 của Chi bộ Quỹ đã góp phần chuẩn bị được nguồn cán bộ dồi dào, có ý nghĩa rất quan trọng, là nhân tố chủ lực phục vụ cho sự phát triển của Chi bộ Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng cho nhiệm kỳ này và các nhiệm kỳ tiếp theo.

                                                                Tác giả: Hồng Liên – Ảnh: Duy Hiệp

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *