Thông báo mời thầu gói thầu số 02 mua sắm máy móc, thiết bị khối quận, huyện năm 2022, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm máy móc, thiết bị theo phương thức tập trung năm 2022 của thành phố Hải Phòng. Hình thức đấu thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng. E-HSMT đã được đăng tải trên mạng đấu thầu quốc gia: muasamcong.mpi.gov.vn

Chi tiết ở file đính kèm:

QĐ đi 22

File đính kèm

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *