Chiều ngày 10/5, Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 -2025.

Tham dự hội nghị đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố là Đoàn Công tác số 3 có đồng chí Đỗ Thị Mai Hương- Ủy Viên Thường Trực Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối; đồng chí Lại Thị Yến- Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo Đảng ủy Khối; cùng toàn thể Chi ủy, đảng viên thuộc Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển Hải Phòng.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội nửa đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chi bộ; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đến hết nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng đề ra.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến nay, Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển Hải Phòng thực hiện toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn như: Cấp ủy, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo căn cứ theo Nghị định 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 đã được phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Đầu tư phát triển Hải Phòng theo Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 14/02/2022. Lãnh đạo và triển khai công tác quy hoạch, bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng, xây dựng và trình các cấp thẩm quyền theo quy định về quy chế tiền lương cho người quản lý, người lao động; trình phương án tăng vốn điều lệ theo lộ trình phù hợp với thực tế. Chi bộ đã tập trung lãnh đạo nhiệm vụ tín dụng như xây dựng và được phê duyệt Danh mục lĩnh vực cho vay đầu tư giai đoạn 2022-2025; Công tác thu hồi nợ xấu được đẩy mạnh. Quỹ phát triển đất do Quỹ Đầu tư phát triển đất Hải Phòng quản lý thực hiện nhiệm vụ ứng vốn cho các đơn vị, tổ chức được giao nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất; Đối với công tác mua sắm tập trung: 100% các gói thầu được thực hiện bằng hình thức đấu thầu qua mạng, đảm bảo minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả trong đấu thầu, việc xử lý tình huống trong đấu thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

Thành tích đạt được của Chi bộ Quỹ đã góp phần quan trọng vào mục tiêu phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ảnh: Đồng chí Đỗ Thị Mai Hương- Ủy Viên Thường Trực Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí Đỗ Thị Mai Hương- Ủy Viên Thường Trực Đảng ủy Khối đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Cấp ủy, Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển Hải Phòng trong giai đoạn giữa nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị Chi bộ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên qua đó nâng cao nhận thức và hành động cho cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực và sức chiến đấu cho tổ chức.

Ảnh: Đồng chí Trần Thị Mai Hương – Bí thư Chi Bộ; Phó Giám đốc phụ trách Quỹ Đầu tư phát triển Hải Phòng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Chi Bộ, Hội nghị đã phân tích những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và một số bài học kinh nghiệm. Đồng thời, Chi bộ đã đề ra những giải pháp trọng tâm để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025./.

Tác giả: Trần Hưng

Ảnh : Đặng Hoàng

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *